Maatwerk software

Maatwerk software

Doormiddel van het .NET platform in combinatie met C# en/of VB.Net is SDuel in staat om maatwerk software te leveren. Dit begint bij het inventariseren van de functionele specificaties, nadat deze zijn verzameld wordt de vertaling gedaan naar de technische specificaties.  Daarna wordt er een impact analyse gemaakt om de totale omvang van de te bouwen software in kaart te brengen. Als er eenmaal een akkoord is bereikt over de F.O., T.O., Impact analyse dan kan er worden gestart met de bouw van de maatwerk software.

Afhankelijk van de wensen wordt een specifieke versie van de .NET Framework gekozen. Meestal is de laatste .NET versie vanuit een Long Term Support perspectief de meest logische echter kan er vanuit een Legacy perspectief een vorige versie gekozen worden.

SDuel geeft zelf de voorkeur aan C# omdat dit meer aansluit met de industriestandaard en de voorkeur van Microsoft zelf.